Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 20. 1.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Fárová Lenka .. - Chl Jel - - .. - -
Housková Šárka - Chl Kr Pck - Kov Bla - -
Kafková Lucie - Gri - - Pks - Kov - -
Papežová Ivana - - - - - - - - -
Pelikán Aleš - - Ho - Hds Cho Jan - -
Pínová Naděžda - Va Va Hdá - - Kr - Kr
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Blahnová Eva
6 supl. (Hou Absc) M 3.OA 3.OA přespočetná hod.
Grinová Drahomíra
1 supl. (Kf Absc) B 3.G Ch přespočetná hod.
Hodys František
4 supl. (Pe Absc) HoZ 2.OA 2.OA přespočetná hod.
Hodysová Marie
3 spojeno (Pín Absc) AJ 1.V (a) P
Holan Jaroslav
2 supl. (Pe Absc) D 3.V T přespočetná hod.
Chládková Magdalena
1 supl. (Hou Absc) CJ 2.G 2.G přespočetná hod.
2 supl. (Fa Absc) CJ 1.OA 1.OA přespočetná hod.
Chocholoušková Jitka
5 supl. (Pe Absc) F 4.V K přespočetná hod.
Janoušková Radka
6 supl. (Pe Absc) Ch 1.G 1.G přespočetná hod.
Jelenová Stanislava
3 supl. (Fa Absc) FiF 3.OA 3.OA přespočetná hod.
Koval Jan
5 spojeno (Hou Absc) Fcv 1.V (ß) F
6 spojeno (Kf Absc) Fcv 2.V (a) F
Kruchňová Blanka
2 spojeno (Hou Absc) AJ 2.V (a) S
6 supl. (Pín Absc) AJ 2.G (ß) J4 přespočetná hod.
8 spojeno (Pín Absc) AJ 8.V (ß) O
Pecková Miroslava
3 spojeno (Hou Absc) AJ 2.V (ß) S
3 změna AJ 2.V (a) S
Pinkas Štěpán
4 supl. (Kf Absc) Z 5.V Ki přespočetná hod.
Vašků Simona
1 supl. (Pín Absc) AJ 3.OA J4 přespočetná hod.
2 spojeno (Pín Absc) AJ 1.G (a) 1.G
Změny v rozvrzích tříd
1.G
2 AJ a 1.G spojí Va (Pín)
6 Ch 1.G supluje Jan (Pe)
1.OA
2 CJ 1.OA supluje Chl (Fa)
1.V
3 AJ a P spojí Hdá (Pín)
5 Fcv ß F spojí Kov (Hou)
6 CJ odpadá (Fa)
2.G
1 CJ 2.G supluje Chl (Hou)
6 AJ ß J4 supluje Kr (Pín)
2.OA
4 HoZ 2.OA supluje Hds (Pe)
2.V
2 AJ a S spojí Kr (Hou)
3 AJ ß S spojí Pck (Hou)
3 AJ a S změna Pck
6 Fcv a F spojí Kov (Kf)
3.G
1 B Ch supluje Gri (Kf)
3.OA
1 AJ J4 supluje Va (Pín)
3 FiF 3.OA supluje Jel (Fa)
6 M 3.OA supluje Bla (Hou)
3.V
2 D T supluje Ho (Pe)
4.V
5 F K supluje Cho (Pe)
5.V
4 Z Ki supluje Pks (Kf)
7.V
0 SSV SSV odpadá (Fa)
8.V
8 AJ ß O spojí Kr (Pín)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou