Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90
v
v

Změny v rozvrhu Monday 27. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
4.G Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat
4.OA Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat
8.V Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Koval Jan - Da - - .. - Gri Lom -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Blahnová Eva
5 odpadá M 4.G
Čekalová Eva
2 navíc CJ 3.G 3.G do úvazku
3 navíc CJ 3.G 3.G do úvazku
7 odpadá 8.V (SČJ)
8 změna SSV 8.V (SS48)+
Dalby Matthew
1 supl. (Kov Absc) KAJ 3.G 3.G za odpadlou
5 odpadá AJ 8.V (a)
Fárová Lenka
1 navíc CJ 3.OA 3.OA do úvazku
1 odpadá ZSV 4.G
2 odpadá CJ 1.V zrušeno
6 odpadá ZSV 8.V
Grinová Drahomíra
0 odpadá SB 8.V (SB)
1 navíc TH 4.V K do úvazku
1 odpadá SB 8.V (SB)
2 navíc TH 4.V K do úvazku
3 navíc TH 4.V K do úvazku
3 odpadá Ch 6.V zrušeno
6 supl. (Kov Absc) B 1.G 1.G za odpadlou
Grünerová Eva
1 odpadá NJ 4.V (N2) zrušeno
Hloupá Ludmila
6 odpadá CJ 4.G
Hodysová Marie
1 odpadá RJ 4.V (R) zrušeno
3 odpadá AJ 1.V (ß) zrušeno
Holan Jaroslav
1 navíc TH 1.V P do úvazku
1 odpadá D 1.V zrušeno
2 navíc TH 1.V P do úvazku
2 odpadá D 3.G zrušeno
3 navíc TH 1.V P do úvazku
3 odpadá TV 5.V (Chl) zrušeno
5 změna TV 4.OA (ThOA)+
6 změna TV 4.OA (ThOA)+
Housková Šárka
1 navíc TH 2.V S do úvazku
1 odpadá M 3.OA zrušeno
3 navíc TH 2.V S do úvazku
3 odpadá M 2.V zrušeno
4 navíc TH 2.V S do úvazku
4 odpadá SB 4.G (SB)
7 odpadá TH 2.V zrušeno
Hrochová Blanka
1 odpadá AJ 4.OA
3 navíc TH 1.G 1.G do úvazku
3 odpadá AJ 4.V (a) zrušeno
Chládková Magdalena
5 navíc CJ 2.V S do úvazku
5 odpadá CJ 2.V zrušeno
Chocholoušková Jitka
3 navíc TH 6.V Sx do úvazku
3 odpadá F 3.G zrušeno
4 odpadá F 8.V (F8)
Janoušková Radka
2 odpadá Ch 3.V zrušeno
3 odpadá M 8.V
7 změna SDG 8.V (SDG)+
8 změna SCh 8.V (SC48)+
Kafková Lucie
1 odpadá B 2.V zrušeno
Kruchňová Blanka
3 odpadá AJ 4.G
Lomozová Ivana
1 odpadá NJ 4.V (N1) zrušeno
7 supl. (Kov Absc) D 1.OA 1.OA za odpadlou
Pecka Radomír
2 odpadá D 4.V zrušeno
Pecková Miroslava
3 odpadá AJ 4.V (ß) zrušeno
4 odpadá AJ 3.V (a) zrušeno
Pelikán Aleš
3 odpadá Z 3.V zrušeno
5 změna TV 4.OA (TdOA)+
6 změna TV 4.OA (TdOA)+
Pilař Tomáš
3 odpadá TV 5.V (Dív) zrušeno
Pínová Naděžda
3 odpadá AJ 1.V (a) zrušeno
5 odpadá AJ 8.V (ß)
Prokůpková Radomila
3 odpadá Eko 4.OA
Šimek Jan
2 změna SM 4.G (SM48)+
3 navíc M 5.V Ki do úvazku
3 odpadá I 1.G (a) zrušeno
Tomášek Libor
0 odpadá D 4.G (D4)
2 navíc TH 3.V T do úvazku
3 navíc TH 3.V T do úvazku
4 navíc TH 3.V T do úvazku
4 odpadá CJ 4.OA
7 změna 4.OA (SČ44)+
Vašků Simona
3 odpadá AJ 1.G (ß) zrušeno
4 odpadá AJ 3.V (ß) zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.G
3 TH 1.G navíc Hch
3 I a odpadá (Šk)
3 AJ ß odpadá (Va)
6 B 1.G supluje Gri (Kov)
1.OA
7 D 1.OA supluje Lom (Kov)
1.V
1 TH P navíc Ho
1 D odpadá (Ho)
2 TH P navíc Ho
2 CJ odpadá (Fa)
3 TH P navíc Ho
3 AJ ß odpadá (Hdá)
3 AJ a odpadá (Pín)
2.V
1 TH S navíc Hou
1 B odpadá (Kf)
3 TH S navíc Hou
3 M odpadá (Hou)
4 TH S navíc Hou
4 F odpadá (Kov)
5 CJ S navíc Chl
5 CJ odpadá (Chl)
7 TH odpadá (Hou)
3.G
1 KAJ 3.G supluje Da (Kov)
2 CJ 3.G navíc Če
2 D odpadá (Ho)
3 CJ 3.G navíc Če
3 F odpadá (Cho)
3.OA
1 CJ 3.OA navíc Fa
1 M odpadá (Hou)
3.V
2 TH T navíc Tom
2 Ch odpadá (Jan)
3 TH T navíc Tom
3 Z odpadá (Pe)
4 TH T navíc Tom
4 AJ a odpadá (Pck)
4 AJ ß odpadá (Va)
4.G
0. - 8. les. Maturita
4.OA
0. - 5. les., 8. les., 7. les., 6. les. Maturita
4.V
1 TH K navíc Gri
1 NJ N1 odpadá (Lom)
1 RJ R odpadá (Hdá)
1 NJ N2 odpadá (Grü)
2 TH K navíc Gri
2 D odpadá (Pec)
3 TH K navíc Gri
3 AJ a odpadá (Hch)
3 AJ ß odpadá (Pck)
5.V
3 M Ki navíc Šk
3 TV Dív odpadá (Pil)
3 TV Chl odpadá (Ho)
6.V
3 TH Sx navíc Cho
3 Ch odpadá (Gri)
8.V
2. les., 1. les., 0. les., 3. - 8. les. Maturita
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

1.V - 4.V - v třídnických hodinách (TH) bude probíhat výměna učebnic